Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Organizační struktura

(Výňatek z organizačního řádu HZS Karlovarského kraje)

Hlava I
ČÁST OBECNÁ

Čl. 4

Organizační členění HZS kraje

 1. HZS kraje se vnitřně člení na:
 2. - ředitelství HZS kraje (dále jen „krajské ředitelství“),
  - územní odbory HZS kraje (dále jen „územní odbory“),
  - jednotky HZS kraje.
 3. Organizačními součástmi krajského ředitelství jsou krajské operační a informační středisko a vzdělávací, technická a účelová zařízení.

Čl. 5

Organizační členění krajského ředitelství

 1. V čele HZS kraje je ředitel HZS kraje (dále jen „krajský ředitel“).
 2. (2) Krajské ředitelství se vnitřně člení na úseky, kancelář krajského ředitele (dále jen „kancelář“) a pracoviště interního auditu a kontroly. Úsek prevence a civilní a nouzové připravenosti a úsek IZS a operačního řízení se člení na odbory, úsek ekonomický se člení na oddělení. Kancelář se člení na oddělení a pracoviště. Odbory se dále člení na oddělení. V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, v čele kanceláře stojí ředitel kanceláře, v čele odboru stojí ředitel odboru a v čele oddělení (pracoviště) stojí vedoucí oddělení (pracoviště).

 3. Struktura krajského ředitelství je následující:
 4. (I) KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE
  a) oddělení právní a organizační,
  b) oddělení personální a PaM,
  c) pracoviště psychologa,

  (II) ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ A NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
  1. Odbor prevence
  a) oddělení kontrolní činnosti a ZPP,
  b) oddělení stavební prevence.
  2. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
  a) oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva,
  b) oddělení krizového řízení.

  (III) ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
  1. Odbor IZS a služeb
  a) oddělení IZS a řízení jednotek PO,
  b) oddělení služeb.
  2. Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů
  a) oddělení krajské operační a informační středisko,
  b) oddělení komunikačních a informačních systémů.

  (IV) ÚSEK EKONOMIKY
  1. Oddělení finanční
  2. Oddělení provozní a správy majetku

  (V) PRACOVIŠTĚ INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

...

Hlava III
ÚZEMNÍ ODBOR

Čl. 21

Působnost

 1. (1) Územní odbor je zřízen pro zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, IZS.
 2. (2) Územní odbor v sídle HZS kraje se nezřizuje. Plnění jeho úkolů zabezpečují v rámci své působnosti jednotlivé úseky a kancelář krajského ředitelství. Plnění úkolů ředitele územního odboru zabezpečuje ředitel odboru IZS a služeb.
 3. (3) Místní působnost územního odboru je při výkonu státní správy dána územím určeným ředitelem HZS kraje. Územními odbory HZS kraje jsou:
 4. - Územní odbor Cheb
  adresa - Cheb, 17. Listopadu 30
  působnost na území okresu Cheb (obce s rozšířenou působností Aš, Cheb a Mariánské Lázně)
  - Územní odbor Sokolov
  adresa - Sokolov, Petra Chelčického 1560
  působnost na území okresu Sokolov (obce s rozšířenou působností Kraslice a Sokolov).

Čl. 22

Hlavní úkoly

 1. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:
 2. a) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
  b) zpracovává návrh požárního poplachového plánu spravovaného území,
  c) zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů,
  d) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravovaném území,
  e) usměrňuje výkon služby jednotek PO v daném územním obvodu, vypracovává podklady pro zásah jednotek PO,
  f) podílí se na výkonu státní správy na úseku prevence závažných havárií.
 3. Územní odbor v rámci svěřené působnosti na úseku IZS:
 4. a) zabezpečuje provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
  b) organizuje odbornou přípravu složek IZS a jednotek PO,
  c) organizuje prověřovací a taktická cvičení IZS nařízená starostou obce s rozšířenou působností nebo ředitelem HZS kraje.

Čl. 23

Organizační členění územního odboru

 1. V čele územního odboru je ředitel územního odboru.
 2. (2) Územní odbor se vnitřně člení na oddělení, pracoviště a stanice. V čele oddělení (pracoviště) stojí vedoucí oddělení (pracoviště), v čele stanice stojí velitel stanice. Ředitele územního odboru zastupuje určený vedoucí oddělení nebo velitel stanice.
 3. (3) Organizační struktura územního odboru je následující:
 4. a) oddělení prevence,
  b) oddělení IZS a služeb,
  c) provozní pracoviště,
  d) stanice HZS kraje.
...

Hlava V

Čl.25

Jednotky HZS kraje

 1. Jednotka HZS kraje plní úkoly dle § 70 zákona o požární ochraně, její vnitřní organizaci stanoví právní předpis.
 2. Typ, početní stav a dislokaci jednotky HZS kraje určuje generální ředitelství na základě plošného pokrytí území kraje jednotkami PO a předurčenosti jednotky PO pro speciální činnosti na území republiky nebo poskytnutí mezinárodní pomoci.
 3. Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na stanicích. V čele stanice je velitel stanice s velitelskou pravomocí při řízení zásahu jednotek PO. Dalšími vedoucími zaměstnanci s velitelskou pravomocí jsou velitel čety a velitel družstva.

 4. Čl. 26

  Seznam stanic HZS kraje

  Stanice v působnosti krajského ředitelství
  Číslo a druh staniceTyp staniceDislokace
  Stanice č. 1C2Sokolovská 108A, 360 05 Karlovy Vary
  Stanice č. 2P1Sídliště 467, 364 01 Toužim

  Stanice v působnosti územního odboru Cheb
  Číslo a druh staniceTyp staniceDislokace
  Stanice č. 1C117. Listopadu 30, 350 02 Cheb
  Stanice č. 2P1Okružní 2545, 352 01 Aš
  Stanice č. 3P2U Pily 852/3B, 353 01 Mariánské Lázně

  Stanice v působnosti územního odboru Sokolov
  Číslo a druh staniceTyp staniceDislokace
  Stanice č. 1C1Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov
  Stanice č. 2P1Husova 1811, 358 01 Kraslice
  Stanice č. 3 - Chemické závodyP2Tovární 2093, (areál CHZ Sokolov), 356 80 Sokolov
......................................................................................................
Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Mgr. Monika Hýsková
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006