Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Úsek ekonomiky

Úsek ekonomiky je tvořen oddělením finančním a oddělením provozním a správy majetku. V čele stojí náměstek krajského ředitele, který je přímým nadřízeným vedoucích oddělení. V řízeném úseku organizuje preventivně výchovnou činnost, porady a metodická zaměstnání. Úsek zabezpečuje ekonomický chod organizace a metodicky usměrňuje činnost provozních pracovišť územních odborů a skladů materiálu.

Úsek ekonomiky
náměstek krajského ředitele: Ing. Jana KUČMÍNOVÁ

Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Ing. Jana Kučmínová
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006