Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Kancelář krajského ředitele

Kancelář zabezpečuje organizaci a koordinaci činnosti krajského ředitelství včetně agend v oblasti organizační, personální práce, vzdělávání, právní, práce a mezd, sociální, styků s veřejností, informací a zahraniční spolupráce. Kancelář se člení na oddělení právní a organizační, oddělení personální a PaM a pracoviště psychologa. Do působnosti ředitele kanceláře patří řízení školicího střediska. Ředitel kanceláře je přímým nadřízeným vedoucích uvedených oddělení, psychologa a pracovníka školicího střediska. Organizuje porady a metodická zaměstnání. Podílí se na přípravě podkladů při sestavování rozpočtů v oblasti své působnosti.

Kancelář krajského ředitele
ředitelka kanceláře: JUDr. Renata KOZÁKOVÁ

Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Mgr. Monika Hýsková
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006