Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti

Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti je tvořen odborem prevence, odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení a oddělením zjišťování příčin vzniku požárů. V čele úseku stojí náměstek krajského ředitele, který je přímým nadřízeným ředitelů uvedených odborů a vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku požáru. Úsek zabezpečuje výkon státní správy v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a dále plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení. Odborně řídí, usměrňuje a kontroluje činnost územních odborů HZS kraje. V oblasti ochrany obyvatelstva a plánování řídí a usměrňuje součinnost s územními odbory HZS kraje při přípravě na mimořádné události a krizové stavy i při jejich řešení. V řízeném úseku organizuje preventivně výchovnou činnost, porady a metodická zaměstnání. Podílí se na přípravě podkladů při sestavování rozpočtů v oblasti své působnosti.

Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
náměstek krajského ředitele: Ing. Miroslav MAZURKOVIČ

Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Ing. Bořivoj Handlíř
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006