Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Jednotky požární ochrany

Úkoly jednotek požární ochrany

Základním úkolem jednotek požární ochrany je provádění požárního zásahu a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Druhy jednotek požární ochrany

V souladu se zákonem o požární ochraně existují následující druhy jednotek požární ochrany:
 1. jednotka hasičského záchranného sboru kraje (HZS), která je složena s příslušníků HZS určených k výkonu služby na stanicích HZS,
 2. jednotka hasičského záchranné sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání,
 3. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,
 4. jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

Kategorie jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky:
 1. s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele

  1. JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,
  2. JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,
  3. JPO III – jednotky sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,

 2. s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele

  1. JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku,
  2. JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,
  3. JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Bc. Zdeněk Žemlička
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006