Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, tel.: 950 370 011, fax: 950 370 102, e-Mail: podatelna@hzs-kvk.cz, IČ: 70883611
Generální ředitelství HZS ČR
HZS Karlovarského kraje
Ředitelství Stanice Kontakty Hlášení Pálení

Jak funguje stanice HZS

Výkon služby

Z hlediska zákona o požární ochraně se rozlišuje výkon služby na tzv. organizační a operační řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost hasičů na základně. Operačním řízením se rozumí činnost při výjezdu (zásahu) jednotky. Výkon služby je organizován ve třech 24 hodinových směnách. Směna se skládá z obsluhy pracoviště utlumeného OPIS (operační technik) a výjezdové jednotky - čety. Četu tvoří dvě družstva. Plně obsazená četa má 12 zásahových hasičů. Výkon služby na stanici řídí velitel stanice.

Funkční obsazení čety

Velitel čety

- řídí a organizuje četu na stanici i při zásahu (větší události). Četa se zkládá ze dvou družstev.

Velitel družstva

- řídí a organizuje družstvo při zásahu (základní organizační složka).

Strojník

- řídí hasičská vozidla a provádí jejich obsluhu na místě zásahu (obsluha čerpadla, agregátů atd.).

Hasič - technik

- provádí kontroly a údržbu prostředků chemicko-technické služby (protichemické obleky, dýchací techniku, záchranné prostředky ad.).

Hasič

- provádí hasební, záchranné a jiné činnosti při zásahu jednotky.


Pracovní den hasičů

Dopoledne

Provádí se převzetí techniky, odborná příprava (výcvik nebo školení) a fyzická příprava.

Odpoledne

Probíhají práce na technice (údržba čerpadel, agregátů, kontroly a zkoušky technických prostředků atd.). Po skončení těchto prací pokračuje fyzická příprava.

Večer

Doškolují se témata odborné přípravy, která nebyla proškolena např. z důvodů výjezdu atd.

Noc

Od 24.00 hod. do 6.00 hod. je noční pohotovost na pracovišti. To znamená, že hasiči mohou spát.

Systém výjezdu

Pokud krajské operační středisko vyhodnotí tísňové volání jako pravdivé, vyhlásí pro jednotku akustický a optický poplach (poplachový gong a světla). Od tohoto okamžiku musí hasiči opustit stanici ve dne i v noci do 2 minut (stanoveno právním předpisem). Po vyhlášení poplachu se hasiči shromáždí na tzv. "předávací chodbě", kde se vybaví ochranným zásahovým oblekem a ostatními pomůckami. Na světelném transparentu sledují číslo techniky určené pro daný druh zásahu. V praxi trvá výjezd ve dne i v noci v průměru 1.15 min. Zásah je nadřazen všem ostatním činnostem na stanici, které se při vyhlášení poplachu okamžitě přeruší.

Systém odborného vzdělávání

Každý hasič podle funkčního zařazení absolvuje odborný kurz k získání odborné způsobilosti pro výkon své funkce. Tuto způsobilost je povinen obnovit jednou za pět let. Tyto kurzy organizují vzdělávací zařízení Ministerstva vnitra ČR. Každoročně probíhá odborná příprava v rámci výkonu služby na stanicích v rozsahu 620 hodin ročně. Fyzická příprava je povinnou součástí výkonu služby a činí minimálně 120 hodin ročně. Na konci výcvikového období (tedy 1x ročně) se provádí přezkoušení fyzické způsobilosti a hodnocení odborné úrovně jednotky jako celku.

Aktualizováno 16.04.2012
Za stránku odpovídá: Bc. Zdeněk Žemlička
mapa webu HZS Karlovarského kraje - Daniel Fořt & Martin Hora - © 2006